Om onze projecten te kunnen realiseren, maar zeker ook om ze draaiende te kunnen houden, is geld nodig. Wij zijn afhankelijk van financiële steun van anderen. Als u graag mee wilt helpen, kunt er voor kiezen om eenmalig een door u zelf gekozen bedrag over te maken naar ons rekeningnummer. Als u graag wilt dat het voor een bepaald project gebruikt wordt, kunt u dit erbij vermelden. Als er niets bij vermeld wordt, zetten we het geld in op de plek waar het op dat moment het hardst nodig is.

Onze bankgegevens:

ING rekeningnummer: 7675394

IBAN: NL67INGB0007675394

BIC: INGBNL2A

Op naam van: Stichting Hand in Hand Gambia

 

anbi Giften aan Hand in Hand Gambia zijn fiscaal aftrekbaar.