Helaas zijn er in Gambia nog veel kinderen die niet naar school gaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vaak hebben de ouders niet genoeg inkomen om het schoolgeld te betalen. Zeker op de nursery schools zijn deze kosten hoog, omdat de Gambiaanse overheid deze scholen financieel niet steunt. Daarnaast komt het ook voor dat kinderen thuis mee moeten helpen om voor inkomsten te zorgen door te werken. Ouders zien het belang van onderwijs niet altijd en houden hun kinderen soms thuis.

Hand in Hand Gambia is van mening dat onderwijs de basis vormt voor een goede toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs! Vanuit deze visie steunen wij kinderen die niet naar school gaan door bovenstaande redenen. We betalen het schoolgeld (gedeeltelijk), waardoor ze de kans krijgen om een opleiding te volgen en te bouwen aan een mooie toekomst.

Voor €50 kan een kind een jaar lang onderwijs volgen op een nursery school in Gambia. Helpt u mee om zoveel mogelijk kinderen naar school te krijgen? Door jaarlijks €50 te doneren, krijgt een kind de kans om te bouwen aan een betere toekomst!

Meer info: klik op de foto!

50 euro