Doelstelling & werkzaamheden

Hand in Hand Gambia zet zich in om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren, met als belangrijkste onderdeel het onderwijs. De stichting is opgezet door twee leerkrachten en vervolgens uitgebreid met mensen die vanuit andere invalshoeken meedenken en meehelpen. Wij zijn van mening dat onderwijs de basis vormt voor de ontwikkeling van een kind. Zonder (goede) scholing wordt de kans op een goede toekomst heel klein. We vinden dat elk kind recht heeft op onderwijs. In Gambia is dit helaas nog lang niet het geval. Vooral de nursery schools zijn voor veel ouders onbetaalbaar, waardoor veel kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar oud niet naar school gaan. Voor deze kinderen zet Hand in Hand Gambia zich in. We bouwen scholen in dorpen waar nog geen scholen zijn, we herbouwen scholen die niet de beschikking hebben over een goed schoolgebouw en we ondersteunen kinderen door (gedeeltelijk) het schoolgeld te betalen, zodat ze naar school kunnen gaan.

Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat het onderwijs een bepaald niveau heeft. In Gambia worden de leerkrachten anders opgeleid dan in Nederland. Wij gaan met de leerkrachten in gesprek om vanuit beide visies goed onderwijs in te richten. Vanuit Nederland zorgen we voor bepaalde materialen die nodig zijn om dit onderwijs te kunnen realiseren, als deze niet in Gambia te krijgen zijn.

Naast het de verbetering van het onderwijs, richten we ons ook op andere faciliteiten die de leefomstandigheden van de inwoners van Gambia verbeteren. Hierbij valt te denken aan health centra en jeugd centra. We bekijken welke voorzieningen in een dorp nodig zijn en waar men behoefte aan heeft en bepalen vervolgens of Hand in Hand Gambia er een rol in kan spelen om deze faciliteiten te realiseren.

Hand in Hand Gambia vindt het heel belangrijk om bovenstaande doelen in samenwerking te realiseren. Dit blijkt ook uit de naam van de stichting; hand in hand; Gambia en Nederland samen. Overleg staat bij ons hoog in het vaandel. We werken vanuit de vraag van de Gambiaanse bevolking. We zijn namelijk van mening dat wij niet degene moeten zijn die moeten bepalen wat er in Gambia moet gebeuren. We zijn wel degene die hen kunnen helpen om hun ideeën te realiseren.

Hand in Hand Gambia wil structurele hulp bieden. Dit houdt in dat we bijna altijd langere tijd aan een project verbonden zijn. De eerste jaren bieden we het project veel financiële hulp. We maken echter vanaf het begin al plannen over de wijze waarop het project onafhankelijk kan worden. Hier werken we samen naartoe; onze steun neemt af en het project zorgt steeds meer voor hun eigen inkomsten.

Verwerving van inkomsten

Hand in Hand Gambia verwerft op diverse manieren inkomsten om de projecten te kunnen financieren. Per project worden de mogelijkheden bekeken die op dat moment voor handen zijn en wordt er gekozen wat het best passend is. Hierbij valt te denken aan:

  • Donaties
  • De 'Help een kind naar school' actie
  • Acties op scholen
  • Verkoop op braderieën 
  • Collectes
  • Samenwerking met investeerders
  • Samenwerking met rotary clubs 

Beheer en besteding van het vermogen

Alle inkomsten worden in eerste instantie verzameld en beheerd op onze Nederlandse bankrekening door onze penningmeester. In Gambia hebben wij ook een bankrekening op naam van de stichting. Op het moment dat er geld nodig is voor een bepaald project in Gambia, gaat het benodigde bedrag vanuit Nederland naar Gambia en wordt het daar rechtstreeks aan het project besteed. Wij beheren het geld altijd zelf en zien hier streng op toe. Al het geld dat de stichting ontvangt, gaat rechtstreeks naar de projecten. Er ontvangt niemand een vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden; dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis en bijvoorbeeld reizen naar de projecten wordt betaald vanuit privé gelden. De Gambiaanse bankrekening wordt ook beheerd door onze penningmeester, aangezien hij het grootste deel van het jaar in Gambia verblijft. Hij legt weer verantwoording af aan de rest van het bestuur over de geldstromen.

Het vermogen van de stichting wordt altijd besteed aan het meest urgente project op dat moment. Soms werken wij aan meerdere projecten tegelijk; momenteel (2022) richten wij ons op één project, namelijk Jadu's. Is samenspraak met de directrice worden plannen opgesteld voor de besteding van het beschikbare vermogen en deze worden vervolgens stapsgewijs uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan schoolmeubilair, sportmaterialen, een schoolbus, inrichting van de schoolkantine e.d..