Hand in Hand Gambia zet zich in om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren, met als belangrijkste onderdeel het onderwijs. De stichting is opgezet door twee leerkrachten en vervolgens uitgebreid met mensen die vanuit andere invalshoeken meedenken en meehelpen. Wij zijn van mening dat onderwijs de basis vormt voor de ontwikkeling van een kind. Zonder (goede) scholing wordt de kans op een goede toekomst heel klein. We vinden dat elk kind recht heeft op onderwijs. In Gambia is dit helaas nog lang niet het geval. Vooral de nursery schools zijn voor veel ouders onbetaalbaar, waardoor veel kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar oud niet naar school gaan. Voor deze kinderen zet Hand in Hand Gambia zich in. We bouwen scholen in dorpen waar nog geen scholen zijn, we herbouwen scholen die niet de beschikking hebben over een goed schoolgebouw en we ondersteunen kinderen door (gedeeltelijk) het schoolgeld te betalen, zodat ze naar school kunnen gaan.

Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat het onderwijs een bepaald niveau heeft. In Gambia worden de leerkrachten anders opgeleid dan in Nederland. Wij gaan met de leerkrachten in gesprek om vanuit beide visies goed onderwijs in te richten. Vanuit Nederland zorgen we voor bepaalde materialen die nodig zijn om dit onderwijs te kunnen realiseren, als deze niet in Gambia te krijgen zijn.

Naast het de verbetering van het onderwijs, richten we ons ook op andere faciliteiten die de leefomstandigheden van de inwoners van Gambia verbeteren. Hierbij valt te denken aan health centra en jeugd centra. We bekijken welke voorzieningen in een dorp nodig zijn en waar men behoefte aan heeft en bepalen vervolgens of Hand in Hand Gambia er een rol in kan spelen om deze faciliteiten te realiseren.

Hand in Hand Gambia vindt het heel belangrijk om bovenstaande doelen in samenwerking te realiseren. Dit blijkt ook uit de naam van de stichting; hand in hand; Gambia en Nederland samen. Overleg staat bij ons hoog in het vaandel. We werken vanuit de vraag van de Gambiaanse bevolking. We zijn namelijk van mening dat wij niet degene moeten zijn die moeten bepalen wat er in Gambia moet gebeuren. We zijn wel degene die hen kunnen helpen om hun ideeën te realiseren.

Hand in Hand Gambia wil structurele hulp bieden. Dit houdt in dat we bijna altijd langere tijd aan een project verbonden zijn. De eerste jaren bieden we het project veel financiële hulp. We maken echter vanaf het begin al plannen over de wijze waarop het project onafhankelijk kan worden. Hier werken we samen naartoe; onze steun neemt af en het project zorgt steeds meer voor hun eigen inkomsten.