Hand in Hand Gambia richt zich voornamelijk op de verbetering van het onderwijs. Dit doel is zeer breed en kan van alles betekenen. Onze grootste missie is het verbeteren van het onderwijsniveau en dus de inhoud van het onderwijs. Om dit te kunnen realiseren, zijn er echter bepaalde voorwaarden nodig. Een (goed) schoolgebouw is er een van deze basisvoorwaarden voor goed onderwijs. Vandaar dat wij scholen helpen die herbouwd dienen te worden en daarnaast ook nieuwe scholen bouwen.

Verder is het belangrijk dat de leerkrachten een opleiding gevolgd hebben. Op scholen waar wij mee samenwerken, dragen wij financieel bij aan het opleiden van de leraren als deze nog niet de juiste opleiding gevolgd hebben. Naast deze opleiding, gaan wij ook in gesprek met de leerkrachten. We proberen een goede mix te vinden tussen onze Nederlandse visie op onderwijs en de Gambiaanse manier van lesgeven, om op die manier optimaal te profiteren van het beste van twee werelden.

Als je een bepaald niveau van onderwijs nastreeft, heb je bepaalde materialen nodig. Wij helpen scholen te voorzien in de schoolmaterialen die ze nodig hebben om goed onderwijs te kunnen realiseren binnen hun school. We nemen materialen mee vanuit Nederland, maar schaffen ook materialen in Gambia aan, als ze daar beschikbaar zijn.

Wat we heel belangrijk vinden is dat kinderen de kans krijgen om onderwijs te volgen. Je kunt namelijk een hele hoop goede scholen realiseren, maar als de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen, kunnen hun kinderen geen gebruik maken van deze scholen. Onze mening is dat onderwijs de basis is voor een goede toekomst. Vandaar dat wij kinderen helpen om een mooie toekomst op te kunnen bouwen door het schoolgeld (gedeeltelijk) te betalen.

In de uitwerking van de verschillende projecten is concreet te vinden wat Hand in Hand Gambia al allemaal gedaan heeft in de afgelopen jaren. Omdat wij het belangrijk vinden dat sponsoren weten wat er met hun donaties gebeurt, is er bij elk project een overzicht van de kosten te vinden.