Mariama is in de laatste maanden van 2012 niet naar school kunnen gaan. De school waar zij onderwijs volgt, the Victorious Nursery School, moest namelijk, vanwege strengere regelgeving van de overheid, per direct sluiten en op zoek naar een nieuwe plek voor een nieuwe school. Aangezien er op deze nieuwe plek een geheel nieuwe school gebouwd moest worden, was er tijdelijk geen onderwijs mogelijk.

In de tweede week van januari is de school echter weer open gegaan en vanaf die tijd gaat Mariama weer naar school. Ze doet het nog steeds goed op school. Inmiddels hoort ze bij de oudere kinderen van de school. Het is goed aan haar te zien en te merken dat ze ouder wordt. Ze is steeds wijzer en het communiceren wordt steeds makkelijker, doordat Mariama steeds beter Engels spreekt. In de periode tot de zomervakantie gaat ze proberen dit schooljaar af te ronden.