De Gambiaanse regering heeft in 2012/2013 alle nursery schools in Gambia gecontroleerd. Er werd bekeken of een aantal (basis)voorwaarden aanwezig waren, zoals toiletten, een kantoor en een wateraansluiting. Ook mag de school niet meer op de compound van iemand anders staan; de grond moet in het bezit zijn van de school. Helaas was dit laatste bij de Victorious Nursery School niet het geval. De school heeft eind 2012 per direct moeten sluiten. De directeur Victor heeft vervolgens alles op alles gezet om een nieuwe school te realiseren, zodat de kinderen weer naar school kunnen gaan. Inmiddels heeft hij een nieuw stuk grond gekregen en heeft twee lokalen en toiletten gebouwd.

Maar daarna was het geld op... De regering gaf aan dat er bij de volgende controle een watervoorziening op de compound van de school aanwezig moet zijn. Hand in Hand Gambia heeft in 2013 ervoor gezorgd dat er een waterput gebouwd wordt bij de school, zodat de school bij een volgende controle mag blijven bestaan.

Verder moesten er nog twee klaslokalen gebouwd worden. Ook de afwerking van de lokalen die er al stonden, liet te wensen over. Hand in Hand Gambia is, in samenwerking met Victor, in het voorjaar van 2013 hiermee aan de slag gegaan. Samen hebben we ervoor gezorgd dat er een complete school staat die voldoet aan de eisen van de overheid.